მისამართი: ვაჟა-ფშაველას 16ა

ტელეფონი: 032 211 24 23

ელ. ფოსტა info@odisea.ge